Công ty thành viên - đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HATACO TÂY TRÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HATACO TÂY TRÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HATACO TÂY TRÀ Tên tiếng Anh: TAY TRA HATACO INVESTMENT AND ENERGY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Lĩnh vực hoạt động chính: Truyền...
Xem thêm

Phát triển bền vững

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty trở thành một thực thể vững...
Xem thêm