Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hataco Việt Nam được thành lập vào năm 2012, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về năng lượng: thủy điện và năng lượng mặt trời. Bên cạnh việc kế thừa áp dụng khoa học công nghệ hiện đại mới, Hataco Việt Nam còn không ngừng nghiên cứu sáng tạo, phát huy tối đa kỹ thuật tiên tiến của riêng mình để đóng góp cho xã hội những công trình năng lượng đáp ứng cao về kỹ thuật, công nghệ và an toàn, góp phần xây dựng lên một xã hội văn minh và phát triển.

Các công trình chúng tôi đã và đang triển khai bao gồm:

  • Dự án Thủy điện Trà Phong 1A và 1B (30MW, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).
  • Dự án Thủy điện Trà Phong 1C (13.6MW, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).