Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HATACO VIỆT NAM

Công ty CP đầu tư kỹ thuật và Phát triển nguồn nhân lực Hataco Việt Nam được thành lập vào năm 2012, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về năng lượng: thủy điện và năng lượng mặt trời. Bên cạnh việc kế thừa áp dụng khoa học công nghệ hiện đại mới, Hataco Việt Nam còn không ngừng nghiên cứu sáng tạo, phát huy tối đa kỹ thuật tiên tiến của riêng mình để đóng góp cho xã hội những công trình năng lượng đáp ứng cao về kỹ thuật, công nghệ và an toàn, góp phần xây dựng lên một xã hội văn minh và phát triển.

Các công trình chúng tôi đã và đang triển khai bao gồm:

  • Dự án Điện mặt trời An Điền (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre);
  • Dự án Điện mặt trời Bình Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre);
  • Dự án Thủy điện Kà Tinh (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi);
  • Dự án Thủy điện Trà Phong 1A và 1B (huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi).