Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo Hataco Việt Nam đã luôn tâm niệm con người là tài sản quan trọng mang giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trọng tâm để xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh chính là Phát triển con người – Phát triển đội ngũ. Chính con người là những cá thể, nhiều cá thể gộp thành sức mạnh, tạo ra sản phẩm và dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Ý thức được điều này, ban lãnh đạo Hataco Việt Nam luôn chú trọng tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thoải mái giúp phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của cán bộ nhân viên với sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Công ty và mỗi thành viên.

Tin Liên Quan