Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty trở thành một thực thể vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; tạo lập một văn hóa doanh nghiệp có bản sắc riêng; xây dựng một hình mẫu về phát triển theo chiều sâu trong đầu tư, sản xuất và thương mại trong lĩnh vực năng lượng, xuất khẩu lao động, dệt may, Công ty CP Đầu tư kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực Hataco Việt Nam sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh với những mục tiêu và hoạt động cụ thể như sau:
– Tập trung vào mở rộng các dự án năng lượng: thủy điện, điện mặt trời; đồng thời đẩy mạnh hoạt động để đạt được tiến độ và chất lượng các công trình đã khởi công.
– Đẩy mạnh phát triển trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, mở rộng sang các thị trường khác: Đài Loan, Singapo và một số nước châu Âu.
– Đa dạng hóa các ngành nghề đầu tư: Dệt may, bất động sản, …
– Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Tin Liên Quan