CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây...
Đọc Thêm

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Song song với việc phát triển quy mô và tăng trưởng doanh thu, Công ty Cổ phần đầu tư kỹ thuật và phát triển nguồn nhân...
Đọc Thêm

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo Hataco Việt Nam đã luôn tâm niệm con người là tài sản quan trọng mang giá trị cốt...
Đọc Thêm

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với chính sách phúc lợi dành cho người lao động, Hataco Việt Nam còn chú trọng đến...
Đọc Thêm